#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpět

Program zodpovědného nakládání s odpady v obci Troubky

V pátek 13. 4. 2018 proběhne pravidelný svoz pytlů s plasty, kterým bude zahájen Program zodpovědného nakládání s odpady v obci Troubky, a to dle Pravidel č. 1/2018 schválených Radou obce v prosinci 2017.

V tento svozový den budou poprvé svezeny pytle z transparentní fólie s nalepenými kódy s plasty, a to včetně tetrapacků, které se tak nově nemusí třídit zvlášť (ale samozřejmě, pokud chcete takto třídit i nadále, tak vám v tom nikdo nebrání). Zároveň budou samozřejmě svezeny rovněž žluté pytle s vytříděnými plasty, a to jak pytle, na nichž nalepíte přidělené kódy nebo i pytle neoznačené (pokud se zatím do Programu nechcete zapojit). Jedinou podmínkou pro zapsání tzv. ekobodů je minimální a maximální váha pytle s plasty. Také můžete ve svozový den umístit na stanoviště před vaším číslem popisným kódem označený pytel s papírem či pytel s plechovkami, které však rovněž musí splňovat podmínku minimální a maximální váhy.

Další tříděné složky odpadů - drobná elektrozařízení a jedlý olej a tuky, které jsou zapojeny do Programu, je nezbytné označit čárovým kódem a odevzdat ve Sběrném dvoře obce Troubky. Tyto složky nebudou při svozu odebírány.

Pokud se jedná o doplňování pytlů na vytříděné složky odpadů, tak při prvním svozu nebudou doplňovány. V obálce s informacemi k Programu jste měli celkem 5 pytlů a zcela jistě vám zůstaly i žluté pytle od minulého svozu, což by pro první 2 svozy mělo být dostačující. Následně budete informováni, jakým způsobem budou pytle na tříděné složky doručeny do vašich domácností. S největší pravděpodobností zůstane zachován stávající systém, kdy při svozu jsou dle počtu pytlů tyto k vašim stanovištím doplněny, ale tato věc je ještě v řešení.

V řešení je také záležitost svozu směsného komunálního odpadu v popelnicích, které se budou značit QR kódy. Protože se dokončuje příprava materiálů pro vyhlášení výběrového řízení na novou svozovou firmu, tak o této problematice budete rovněž informováni později. Značení popelnic by ale oproti původním předpokladům mělo proběhnout až v měsíci květnu. Nová svozová firma pak v obci bude fungovat po ukončení výběrového řízení, nejdříve tedy od 1. 6. 2018.

Níže zveřejňujeme Pravidla 1/2017 Programu zodpovědného nakládání s odpady v obci Troubky, a to včetně všech příloh a také informativní materiál, který jste v tištěné podobě obdrželi do svých domácností. Případné další informace naleznete na webu www.mojeodpadky.cz/troubky, kde má každá domácnost vytvořený odpadový účet, na němž může sledovat své výsledky ve třídění odpadů.

Pravidla 1-2017

Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3, Přílohy č. 4, 5, 6, Příloha č. 7, Příloha č. 8

Informace k Programu

 

Vyvěšeno: 9. 4. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět