Navigace

Obsah

VÍTÁME  VÁS  NA STRÁNKÁCH  MÍSTNÍ  KNIHOVNY

(Obec Troubky, 2062 obyvatel k 1.1.2014)

Knihovna úzce spolupracuje při plnění hlavích činností s Městskou knihovnou v Kojetíně, která je pověřena regionálními funkcemi. Kromě Místní knihovny v Troubkách je do této spolupráce zapojeno dalších osm knihoven (Uhřičice, Křenovice, Polkovice, Měrovice, Kovalovice, Lobodice,  Oplocany, Stříbrnice).

STATISTIKA ZA ROK 2014 

Stav knižního fondu:      6081 svazků   (bez cirkulačních souborů)
Registrovaní čtenáři:                 265               (r.2013 240 čtenářů)              
Z toho dětí:                                 92

Počet výpůjček za rok 2014:    9447            (nárůst o 800 oproti loňsku)
Počet návštěvníků:                   1678            (o 227 více návštěv, než loni)  

DĚKUJEME

Děkujeme zřizovateli - OBCI TROUBKY, který poskytuje knihovně nejen finanční prostředky, ale i další všestrannou podporu, díky které může knihovna používat

  • moderně vybavené prostory
  • bezbariérový přístup do knihovny
  • automatizovaný výpůjční systém
  • přístup k internetu pro veřejnost
  • PC program na inventarizaci knižního fondu
     

PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE JE KAŽDOROČNĚ VALORIZOVÁN.                               

O NÁS zde ke stažení                                                               

CENÍK KNIHOVNY zde ke stažení

ZŘIZOVACÍ LISTINA MÍSTNÍ KNIHOVNY TROUBKY zde ke stažení 

1. DODATEK ZŘIZOVACÍ LISTINY zde ke stažení

2. DODATEK KE KNIHOVNÍMU ŘÁDU zde ke stažení

3. DODATEK ZŘIZOVACÍ LISTINY zde ke stažení

OSVĚDČENÍ MINISTERSTVA KULTURY zde ke stažení

REGISTRACE U ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNŃICH ÚDAJŮ  zde ke stažení

KNIHOVNÍ ŘÁD zde ke stažení

SMĚRNICE KNIHOVNY zde ke stažení

 

KULTURNÍ AKCE KNIHOVNY:

AKTUÁLNĚ zde ke stažení 

AKCE, MOTIVAČNÍ LEKCE zde ke stažení

KNIHOVNA ROKU 2013 zde ke stažení 

                                      zde ke stažení

 

KULTURNÍ AKCE KNIHOVNY archiv:

ARNOŠT VAŠÍČEK zde ke stažení

TÝDEN KNIHOVEN zde ke stažení

ADOLF DUDEK zde ke stažení

NAKLADATELSTVÍ THOVT zde ke stažení

PETRA BRAUNOVÁ zde ke stažení

Z ČASOPISU ABC zde ke stažení

NOC S ANDERSENEM A ZDATNÝ ČTENÁŘ zde ke stažení

HISTORIE KNIHOVNY zde ke stažení

REKONSTRUKCE KNIHOVNY 2014  zde ke stažení       

BEZBARIÉROVÝ VSTUP DO KNIHOVNY  zde ke stažení                                          

REVIZE KNIŽNÍHO FONDU 2014 zde ke stažení

DOTACE M.A.S. Střední Haná zde ke stažení         

                          

 

 

 

         

 

        


 

       

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka

Kulturní dům

Kulturní dům

Bezbariérový vstup do knihovny

Bezbariérový vstup do knihovny

Vítáme vás

Vítáme vás

Knihovna 2013

Knihovna 2013

Knihovna 2013.

Knihovna 2013.

Knihovna 2015

Knihovna 2015

Knihovna 2015

Knihovna 2015

Knihovna 2015

Knihovna 2015

Knihovna 2015

Knihovna 2015

Čtenářky 2015

Čtenářky 2015

Beseda s paní Jiřinou Šiklovou 2015

Beseda s paní Jiřinou Šiklovou 2015

Knih. lekce 1.A tř. 2015

Knih. lekce 1.A tř. 2015


Stránka