#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Kontakt:

Obecní úřad Troubky
Dědina 286/29
751 02 Troubky

IČ: 00302104  
DIČ: CZ 00302104

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-1616990297/0100
 

Spojení:

Tel.:581 299 211 (ústředna)
E-mail: podatelna@troubky.cz
ID datové schránky: 9uyb8nq
 

Úřední hodiny:

Pondělí:   8:00-12:00   13:00-17:00 
Středa:    8:00-12:00   13:00-17:00

Otevírací doba v ostatní dny

Úterý:      8:00-12:00   13:00-15:00
Čtvrtek:   8:00-12:00   13:00-15:00
Pátek:      8:00-12:00   13:00-14:00
 

Ostatní kontakty:

Kontakty na starostu obce Mgr. Radka Brázdu
tel.: 581 299 215   mobil: 737 260 606   e-mail: starosta@troubky.cz
 

Kontakty na místostarostu obce Jindřicha Válka
tel.: 581 299 219   mobil: 739 021 800   e-mail: mistostarosta@troubky.cz
 

Kontakt na ekonomku a účetní obce p. Vladimíru Rozsypalovou
tel.: 581 299 217   e-mail: vladimira.rozsypalova@troubky.cz
 

Kontakt na referentku a pokladní obce p. Hanu Kamelandrovou
tel.: 581 299 210   e-mail: podatelna@troubky.cz
 

Kontakt na referentku a matrikářku obce Ing. Eriku Raškovou
tel.: 581 299 211   e-mail: erika.raskova@troubky.cz
 

Kontakt na referentku a knihovnici obce p. Hanu Obrtelovou
tel. 581 299 212   e-mail: hana.obrtelova@troubky.cz

Kontakt na referentku obce pro PPO a pozemky p. Ivanu Plhalovou
tel. 792 306 781   e-mail: ivana.plhalova@troubky.cz

Kontakty na pracovníky úseku komunálních služeb
p. Jaroslav Dočkal      603 457 410   e-mail: jaroslav.dockal@troubky.cz
p. Jan Kaláb               731 153 808
 

Kontakt na pracovníka na Sběrném dvoře a kompostárně
Ing. Hynek Brázda          737 260 607   e-mail: hynek.brazda@troubky.cz

Kontakt na sociální pracovnici - vedoucí Pečovatelské služby obce Troubky
Martina Opatrná           792 316 063   e-mail: martina.opatrna@troubky.cz

Kontakt na pečovatelku - pracovnici Pečovatelské služby obce Troubky
Romana Dočkalová        792 316 064 

 

Starosta obce: Mgr. Radek Brázda další informace o osobách, funkcích, zastupitelích najdete v sekci samospráva obce.