#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Troubky

Jednotka plní úkoly na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Naše Jednotka je zařazena v rámci poplachového plánu Olomouckého kraje do kategorie JPO III. Velitelem Jednotky a odpovědnou osobou za její fungování je pan Bc. Petr Březina, který byl do této funkce jmenován Radou obce s účinností od 1.1.2010. Informace o Jednotce najdete rovněž na stránkách Sboru dobrovolných hasičů Troubky sdhtroubky.cz.
Zde rovněž naleznete text zřizovací listiny Jednotky zde ke stažení.
Velitel Jednotky pak každoročně zpracovává Výroční zprávu o činnosti Jednotky. Jednotlivé zprávy si pak můžete přečíst níže:
Zpráva za rok 2010

Zpráva za rok 2011

Zpráva za rok 2012

Zpráva za rok 2013

Zpráva za rok 2014

Zpráva za rok 2015

Zpráva za rok 2016