#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Zprávy Výboru pro protipovodňová opatření:

Zpráva VPPO 1/2017

Zpráva VPPO 4/2016

Zpráva VPPO 2/2016

Zpráva VPPO 1/2016

Dokumentace PPO Troubky zpracovaná společností Aquatis Brno:

Průvodní zpráva

Koordinační situace

 

Poznámka týkající se řešení majetkoprávních vztahů, které dle Dohody s Povodím Moravy s.p. řeší Obec Troubky:

- počet vlastníků dotčených pozemků stavbou PPO se prakticky denně mění, avšak je jich aktuálně cca 230. V současné době řeší projektant úpravy dokumentace dle našich připomínek a je jasné, že touto úpravou dojde ke změnám v záborech pozemků dotčených stavbou PPO Troubky.