#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

VÍTÁME  VÁS  NA STRÁNKÁCH  MÍSTNÍ  KNIHOVNY

(Obec Troubky, 2012 obyvatel k 31. 12. 2017)

Místní knihovna spolupracuje při plnění hlavích činností s Městskou knihovnou v Kojetíně, která je pověřena regionálními funkcemi. Kromě místní knihovny je do této spolupráce zapojeno dalších osm knihoven (Uhřičice, Křenovice, Polkovice, Měrovice, Kovalovice, Lobodice,  Oplocany, Stříbrnice).

STATISTIKA ZA ROK 2017 

Stav knižního fondu:      6992 svazků            (bez cirkulačních souborů)
Registrovaní čtenáři:                 249               (12,4 % z celkového počtu obyvatel)              
Z toho dětí do 15 let:                   71

Počet výpůjček za rok 2017:    7099           
Počet návštěvníků:                   1345               

DĚKUJEME

Děkujeme zřizovateli - OBCI TROUBKY za finanční příspěvky na nákup nových knih a za všestrannou podporu knihovny.

Knihovna nabízí:

  • moderně vybavené prostory
  • bezbariérový přístup
  • přístup k internetu pro veřejnost
  • PC program na inventarizaci knižního fondu
  • program MARC21 - katalogizace knih 
  • automatizovaný výpůjční systém                            

O NÁS zde ke stažení                                                               

CENÍK KNIHOVNY zde ke stažení

ZŘIZOVACÍ LISTINA MÍSTNÍ KNIHOVNY TROUBKY zde ke stažení 

1. DODATEK ZŘIZOVACÍ LISTINY zde ke stažení

2. DODATEK KE KNIHOVNÍMU ŘÁDU zde ke stažení

3. DODATEK ZŘIZOVACÍ LISTINY zde ke stažení

OSVĚDČENÍ MINISTERSTVA KULTURY zde ke stažení

REGISTRACE U ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNŃICH ÚDAJŮ  zde ke stažení

KNIHOVNÍ ŘÁD zde ke stažení

SMĚRNICE KNIHOVNY zde ke stažení

ZPRÁVA O ČINNOSTI KNIHOVNY ZA ROK 2017 zde ke stažení

KULTURNÍ AKCE KNIHOVNY: 

AKCE, MOTIVAČNÍ LEKCE 2018 M.A.S. Střední Haná 2017  2016  2015  2014

KNIHOVNA ROKU 2013 zde ke stažení 

                                      zde ke stažení

 

KULTURNÍ AKCE KNIHOVNY archiv:

JIŘINA ŠIKLOVÁ zde ke stažení

ARNOŠT VAŠÍČEK zde ke stažení

ADOLF DUDEK zde ke stažení

NAKLADATELSTVÍ THOVT zde ke stažení

PETRA BRAUNOVÁ zde ke stažení

Z ČASOPISU ABC zde ke stažení

NOC S ANDERSENEM A ZDATNÝ ČTENÁŘ zde ke stažení

HISTORIE KNIHOVNY zde ke stažení

REKONSTRUKCE KNIHOVNY 2014  zde ke stažení       

BEZBARIÉROVÝ VSTUP DO KNIHOVNY  zde ke stažení                                          

REVIZE KNIŽNÍHO FONDU 2014 zde ke stažení

DOTACE M.A.S. Střední Haná zde ke stažení         

                          

 

 

 

         

 

        


 

       

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka

Kulturní dům

Kulturní dům

Bezbariérový vstup do knihovny

Bezbariérový vstup do knihovny

Vítáme vás

Vítáme vás

Knihovna 2013

Knihovna 2013

Knihovna 2013.

Knihovna 2013.

Knihovna 2015

Knihovna 2015

Knihovna 2015

Knihovna 2015

Knihovna 2015

Knihovna 2015

Knihovna 2015

Knihovna 2015

Čtenářky 2015

Čtenářky 2015

Beseda s paní Jiřinou Šiklovou 2015

Beseda s paní Jiřinou Šiklovou 2015

Knih. lekce 1.A tř. 2015

Knih. lekce 1.A tř. 2015


Stránka