#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Smlouvy

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
16.03.2018

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

VPI/MS/2018/00022

Neuvedeno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Obec Troubky

15.03.2018

Smlouva o spolupráci při výběru dodavatele

bez čísla

Neuvedeno

ENTERplex s.r.o.

Obec Troubky

15.03.2018

Smlouva o provozu internetových stránek

SOP-01-01-2018

4 900,00 CZK

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Troubky

15.03.2018

Smlouva o vytvoření internetových stránek

SOD-01-01-2018

19 900,00 CZK

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Troubky

02.03.2018

Smlouva o dílo.

č. 5/2018

50 000,00 CZK Padesáttisíckorun

Obec Troubky

Ondřej KUBA

02.03.2018

Smlouva o dílo č. 4/2018.

č. 4/2018

95 000,00 CZK Devadesátpěttisíckorun

Obec Troubky

Ondřej KUBA

27.02.2018

Dodatek č. 3 k licenční smlouvě 1969/2008 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat.

Dodatek č. 3 k licenční smlouvě 1969/2008

8 518,40 CZK Osmtisícpětsetosmnáctkorunčtyřicethaléřů.

Obec Troubky

GEPRO spol. s. r.o.

27.02.2018

Dodatek č. 8520044/01 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstranění odpadu.

Dodatek č. 8520044/01 ke Smlouvě o sběru, přepravě

Neuvedeno

Obec Troubky

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

27.02.2018

Smlouva o dílo č. 2/2018

Smlouva o dílo č. 2/2018

555 565,00 CZK Pětsetpadesátpěttisícpštsetšedesátpět.

Obec Troubky

Požární technika KOMET s.r.o.

19.02.2018

Smlouva o dílo

BFP/PD/2018/03/DK

68 000,00 CZK šedesát osm tisíc korun českých

B&F projekce s.r.o.

Obec Troubky

19.02.2018

Smlouva o dílo

BFP/PD/2018/02/DK

74 000,00 CZK seddesát čtyři tisíce korun českých

B&F projekce s.r.o.

Obec Troubky

01.02.2018

Smlouva o poskytování služeb

SE070080235

Neuvedeno

CENTROPOL ENERGY, a.s.

Obec Troubky

15.12.2017

Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 11.10.2007

1

Neuvedeno

ELEKTROWIN a.s.

Obec Troubky

15.12.2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě

P/2017/001

Neuvedeno

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy z.s.p.o.

Obec Troubky

14.12.2017

Dodatek č. 1 k smoluvě o dílo.

Dodatek č. 1 k smoluvě o dílo.

Neuvedeno

Střední Haná o.p.s.

Obec Troubky

04.12.2017

Kupní smlouva

bez čísla

500 000,00 CZK pět set tisíc korun českých

Milan Ministr, Martina Ministrová

Obec Troubky

30.11.2017

Smlouva o dílo

BFS/PD/2017/07/DK

Neuvedeno

B&F stavdis s.r.o.

Obec Troubky

30.11.2017

Smlouva o dílo

BFS/PD/2017/08/DK

Neuvedeno

B&F stavdis s.r.o.

Obec Troubky

27.11.2017

Smlouva o zpracování osobních údajů

bez čísla

Neuvedeno

Kryštof Bambušek

Obec Troubky

27.11.2017

Smlouva č. 8/2017 o zavedení, provozování a koordinaci Programu zodpovědného nakládání s odpady

8/2017

Neuvedeno

Kryštof Bambušek

Obec Troubky

27.11.2017

Smlouva o spolupráci

bez čísla

Neuvedeno

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka - SDH Troubky

Obec Troubky

23.11.2017

Smlouva o dílo - zhotovení projektové dokumentace

BFS/PD/2017/04/DK

34 000,00 CZK třicet čtyři tisíce korun českých

B&F stavdis s.r.o.

Obec Troubky

23.11.2017

Příkazní smlouva OPŽP voda, kanalizace, ČOV - 2017

JF006/2017

Neuvedeno

J&F e-dual, s.r.o.

Obec Troubky

23.11.2017

Příkazní smlouva OPŽP úspora energií - 2017

JF005/2017

Neuvedeno

J&F e-dual, s.r.o.

Obec Troubky

19.10.2017

Smlouva o poskytování služeb

není uvedeno

Neuvedeno

CENTROPOL ENERGY, a.s.

Obec Troubky

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka: