Navigace

Obsah

Smlouvy

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
15.12.2017

Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 11.10.2007

1

Neuvedeno

ELEKTROWIN a.s.

Obec Troubky

15.12.2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě

P/2017/001

Neuvedeno

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy z.s.p.o.

Obec Troubky

14.12.2017

Dodatek č. 1 k smoluvě o dílo.

Dodatek č. 1 k smoluvě o dílo.

Neuvedeno

Střední Haná o.p.s.

Obec Troubky

04.12.2017

Kupní smlouva

bez čísla

500 000,00 CZK pět set tisíc korun českých

Milan Ministr, Martina Ministrová

Obec Troubky

30.11.2017

Smlouva o dílo

BFS/PD/2017/07/DK

Neuvedeno

B&F stavdis s.r.o.

Obec Troubky

30.11.2017

Smlouva o dílo

BFS/PD/2017/08/DK

Neuvedeno

B&F stavdis s.r.o.

Obec Troubky

27.11.2017

Smlouva o zpracování osobních údajů

bez čísla

Neuvedeno

Kryštof Bambušek

Obec Troubky

27.11.2017

Smlouva č. 8/2017 o zavedení, provozování a koordinaci Programu zodpovědného nakládání s odpady

8/2017

Neuvedeno

Kryštof Bambušek

Obec Troubky

27.11.2017

Smlouva o spolupráci

bez čísla

Neuvedeno

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka - SDH Troubky

Obec Troubky

23.11.2017

Smlouva o dílo - zhotovení projektové dokumentace

BFS/PD/2017/04/DK

34 000,00 CZK třicet čtyři tisíce korun českých

B&F stavdis s.r.o.

Obec Troubky

23.11.2017

Příkazní smlouva OPŽP voda, kanalizace, ČOV - 2017

JF006/2017

Neuvedeno

J&F e-dual, s.r.o.

Obec Troubky

23.11.2017

Příkazní smlouva OPŽP úspora energií - 2017

JF005/2017

Neuvedeno

J&F e-dual, s.r.o.

Obec Troubky

19.10.2017

Smlouva o poskytování služeb

není uvedeno

Neuvedeno

CENTROPOL ENERGY, a.s.

Obec Troubky

27.09.2017

Smlouva o dílo č. 01 S/2017

01 S/2017

1 602 100,00 CZK jeden milion šest set dva tisíc jedno sto korun českých bez dph

Swietelsky stavební s.r.o.

Obec Troubky

30.08.2017

Smlouva o dílo

č.03/06/2017

57 623,50 CZK

BJM Přerov s.r.o.

Obec Troubky

26.07.2017

Dodatek č.1 Smlouvy číslo 00302104/01/zoz/2008ak4 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

00302104/01/zoz/2008ak4

Neuvedeno

ASEKOL a.s.

Obec Troubky

18.07.2017

Smlouva o dílo

bez čísla

48 900,00 CZK čtyřicet osm tisíc devět set korun českých

Jiří Kašík

Obec Troubky

10.07.2017

Smlouva o dílo

02 S/2017

327 043,00 CZK tři sta dvacet sedm tisíc čtyřicet tři korun českých

Aleš Roubal, klempířské práce

Obec Troubky

03.07.2017

Kupní smlouva

103 UM

665 197,50 CZK

CHARVÁT CTS a.s.

Obec Troubky

30.06.2017

Smlouva o dílo

bez čísla

377 300,00 CZK

F.R.Z. agency s.r.o.

Obec Troubky

09.06.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce.

11/2017

15 000,00 CZK Patnácttisíckorun/////////////////////

Občanská beseda Troubky, z.s.

Obec Troubky

09.06.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce.

9/2017

15 000,00 CZK Patnácttisíckorun//////////

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. oblastní pobočka Přerov

Obec Troubky

09.06.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce.

4/2017

25 000,00 CZK Dvacetpěttisíckorun///////////

Pitbike parkTovačov z.s.

Obec Troubky

09.06.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce.

14/2017

10 000,00 CZK Desettisíckorun///////////////

Jdeme Autistům Naproti z.s. Raná péče - Centrum JAN

Obec Troubky

09.06.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajůna celoroční činnost příjemce.

03/2017

170 000,00 CZK Jednostosedmdestáttisíckorun////////

FK Troubky z.s.

Obec Troubky

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka: