Navigace

Obsah

Smlouvy

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
09.06.2017

Příkazní smlouva

č. OB/TDI/29/05/2017

74 000,00 CZK sedmdesát čtyři tisíc korun českých

Obec Troubky

OB RUBICONE s.r.o.

09.06.2017

Smlouva o dílo

č. 03/06/2017

412 616,50 CZK

BJM Přerov s.r.o.

Obec Troubky

09.06.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce.

02/2017

8 000,00 CZK Osmtisíckorun///////

Základmí otganizace Českého zahrádkářského svazu Troubky

Obec Troubky

09.06.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajůna celoroční činnost příjemce.

03/2017

170 000,00 CZK Jednostosedmdestáttisíckorun////////

FK Troubky z.s.

Obec Troubky

09.06.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce.

14/2017

10 000,00 CZK Desettisíckorun///////////////

Jdeme Autistům Naproti z.s. Raná péče - Centrum JAN

Obec Troubky

09.06.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce.

4/2017

25 000,00 CZK Dvacetpěttisíckorun///////////

Pitbike parkTovačov z.s.

Obec Troubky

09.06.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce.

9/2017

15 000,00 CZK Patnácttisíckorun//////////

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. oblastní pobočka Přerov

Obec Troubky

09.06.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce.

11/2017

15 000,00 CZK Patnácttisíckorun/////////////////////

Občanská beseda Troubky, z.s.

Obec Troubky

08.06.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce

12/2017

35 000,00 CZK Třicetpěttisíckorun////////////

Český svaz chovatelů, ZO Troubky nad Bečvou

Obec Troubky

08.06.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce

8/2017

50 000,00 CZK Padesáttisíckorun

Myslivecký spolek MEZIVODÍ Troubky

Obec Troubky

08.06.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce

10/2017

475 000,00 CZK Čtyřistasedmdesátpěttisíckorun/////////

TJ Sokol Troubky

Obec Troubky

08.06.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce

7/2017

25 000,00 CZK Dvacetpěttisíckorun////////////

Stáj Krejčířovi, z.s.

Obec Troubky

08.06.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce

6/2017

90 000,00 CZK Devadesáttisíckorun///////////

Folklorní spolek Hanák Troubky

Obec Troubky

08.06.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce

5/2017

60 000,00 CZK Šedesáttisíckorun////////////

SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Troubky

Obec Troubky

08.06.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce

1/2017

45 000,00 CZK Čtyřicetpěttisíckorun//////////////

Sdružení prátel ZŠ a MŠ Troubky, z.s.

Obec Troubky

18.05.2017

Smlouva o dílo

bez čísla

20 000,00 CZK

Střední Haná o.p.s.

Obec Troubky

18.05.2017

Smlouva o dílo

bez čísla

Neuvedeno

PODLAHY A INTERIÉRY

Obec Troubky

09.05.2017

Smlouva o poskytování služeb

Bez čísla

5 590,00 CZK pěttisícpětsetdevadesát

Obec Troubky

Extéria, s.r.o.

09.05.2017

Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení

Bez čísla

20 000,00 CZK dvacettisíc

Obec Troubky

Bludověnka

09.05.2017

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

IP-12-8019949

Neuvedeno

Obec Troubky

ČEZ Distribuce, a.s.

09.05.2017

Smlouva o užití Ortofota ČR

20170223

Neuvedeno

Obec Troubky

Zeměměřický úřad

10.04.2017

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 17002346

2

neuvedeno

Obec Troubky

Okna Macek a.s.

28.03.2017

Smlouva o údržbě

HS 90105 E

28 866,00 CZK dvacetosmtisícosmsetšedesátšest

Schindler CZ, a.s.

Obec Troubky

28.03.2017

Dodatek k sezvisní smlouvě

bez

Neuvedeno

Schindler CZ, a.s.

Obec Troubky

28.03.2017

Smlouva o dílo

17002346

33 186,00 CZK třicettřitisícstoosmdesátšest

Okna Macek a.s.

Obec Troubky

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka: