#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Na základě ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a zákona č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, které nabyly účinnosti 21. 2. 2017 je obec povinna zveřejňovat v elektronické podobě střednědobý výhled rozpočtu (dříve rozpočtový výhled). Tento dokument musí být zveřejněn do 30 dnů od jejich schválení. Pro rok 2017 platí přechodné ustanovení, které obci ukládá povinnost zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu, pokud byl schválen před účinností zákona, a to do 30 dnů od účinnosti zákona, tj. do 23. 3. 2017. Tento dokument je tedy zveřejňován na webových stránkách obce v sekci ekonomika obce a na tzv. "kamenné úřední desce" bude zveřejněna a pravidelně aktualizována tabulka s odkazem, kde je možno nahlédnout do listinné podoby jednotlivých rozpočtových dokumentů a rovněž úplný elektronický odkaz na web obce, kde tyto dokumenty jsou zveřejněny.

Střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 2018 - 2019

Výhled byl schválen na zasedání Zastupitelstva obce dne 14. 12. 2016, usnesením číslo 14Z/5h/2016. Zveřejnění na "kamenné úřední desce" a rovněž na této elektronické adrese bylo provedeno dne 1. 3. 2017.

Střednědobý výhled rozpočtu obce 2018-2019