#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Sběrný dvůr "OLFIN"

Sběrný dvůr "OLFIN"

 
        SBĚRNÝ DVÚR "OLFIN"
 
Sběrné místo "OLFIN"
       
 
 
 
 
Provozní doba:

 

 

SOBOTA 9.00 – 11.30 hod

Harmonogram svozu PET lahví v roce 2019 a provoz Sběrného dora "OLFIN" v roce 2019

zde ke stažení

 

 

 
    Kontaktní osoba: Ing. Hynek Brázda  tel. 737 260 607
 
                              
Ukládá se:
 
Tříděný odpad
 
* Plastové obaly (PET láhve)
* Pneumatiky
* Papír a lepenka
* Nápojový karton
* Sklo
* Plasty
* Kovy
* Směsný komunální odpad
* Objemný odpad
 
Nebezpečný odpad
 
* Hydraulické oleje, motorové, převodové, mazací tuky
* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
* Stavební materiál obsahující nebezpečné látky (eternit)
* Izolační materiály obsahující nebezpečné látky
* Rozpouštědla
* Barvy, lepidla obsahující nebezpečné látky
* Baterie, akumulátory
 
Elektroodpad
 
* Velké a malé domácí spotřebiče
* Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
* Spotřebitelská a osvětlovací zařízení
* Elektronické a elektrické nástroje
* Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
* Lékařské přístroje a přístroje pro monitorování a kontrolu