#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Tříděný odpad (plasty, sklo, tetra paky a papír)

 

Tříděný odpad je shromažďován

     a) do sběrných nádob velikosti 1100 l, 1500 l, 2500 l a 9000 l, které jsou označeny příslušnými nápisy a zcela nebo částečně barevně odlišeny:

         1. sklo barevné – barva zelená,

         2. sklo čiré – barva bílá,

       
       Patří sem: tabulové sklo, sklenice a skleněné láhve, skleněné střepy.

       
Nepatří sem: lepená skla (autoskla), drátěné sklo, televizní obrazovky, zrcadlo, zářivky, výbojky a žárovky, porcelán, keramika, kamenina, sklo znečištěné chemickými látkami apod.

  

         3. plasty – barva žlutá.

     b) na Sběrné dvoře "Olfin"

     c) sběrnami a výkupnami odpadů na území obce, pokud je v nich realizován sběr nebo  výkup uvedených složek odpadů,

     d) do igelitových pytlů o objemu 110 l, které jsou barevně rozlišeny:

       
         
1. nápojové kartony (tetra paky)– barva oranžová

         
          2. plasty – barva modrá nebo průhledná (transparentní).

Tento svoz probíhá dle harmonogramu svozů viz. níže, žádame občany aby v den svozu umístili igelitový pytel k místní komunikaci do 7:00 hodiny ranní.

 

                                    Harmonogram svozu igelitových pytlů v roce 2016

                              

1.  8. ledna 2016

2. 22. ledna 2016

3. 5. února 2016

4. 19. února 2016

5. 4. března 2016

6. 18. března 2016

7. 1. dubna 2016

8. 15. dubna 2016

9. 29. dubna 2016

10. 13. května 2016

11. 27. května 2016

12. 10. června 2016

13. 24. června 2016

14. 8. července 2016

15. 22. července 2016

16. 5. srpna 2016

17. 19. srpna 2016

18. 2. září 2016

19. 16. září 2016

20. 30. září 2016

21. 14. října 2016

22. 27. října 2016 - čtvrtek

23. 11. listopadu 2016

24. 25. listopadu 2016

25. 9. prosince 2016

26. 23. prosince 2016


                                  
 

Sběrné nádoby na tříděný odpad jsou umístěny na stanovištích:

 

Papír
 

Papír odkládáme ve výkupně surovin firma Kovos - ulice Nová Čtvrť, nebo na sběrných stanovištích do modrého kontejneru.


Patří sem: noviny, časopisy, sešity, knihy bez vazby a desek z PVC, kancelářský papír, reklamní letáky, rozložené krabice a obalový papír (neznečištěný), karton.


Nepatří sem: vícevrstvé materiály (např. nápojové kartony), kopíráky, voskový a pauzovací papír, papíry znečištěné od olejů a potravin, hygienicky závadný papír (např. použité papírové kapesníky, pleny, obvazy apod.).