#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Smlouvy

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
28.06.2018

Příkazní smlouva o svozu komunálního odpadu a evidenci obslužných nádob

bez čísla

Neuvedeno

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Obec Troubky

27.06.2018

Obchodní podmínky - Smlouva o dílo

bez čísla

Neuvedeno

EM PESORT s.r.o.

Obec Troubky

22.06.2018

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu

bez čísla

Neuvedeno

Pražská plynárenská, a.s.

Obec Troubky

19.06.2018

Příkazní smlouva

BF/TDI/2018/04/DK

Neuvedeno

B&F int. s.r.o.

Obec Troubky

19.06.2018

Smlouva o poskytnutí dotace

bez čísla

270 000,00 CZK dvě stě sedmdesát tisíc korun českých

Olomoucký kraj

Obec Troubky

19.06.2018

Smlouva o poskytnutí dotace

bez čísla

80 000,00 CZK osmdesáttisíc korun českých

Olomoucký kraj

Obec Troubky

19.06.2018

Smlouva o zpracování osobních údajů k produktům a službám s licenčním číslem 98012

č. 98012

Neuvedeno

Triada, spol. s.r.o.

Obec Troubky

08.06.2018

Smlouva o balíčku GDPR a SSL certifikátu

Ev.č. BAL-51-05-2018

3 900,00 CZK Třitisícedevětset

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Troubky

08.06.2018

Smlouva o balíčku GDPR a SSL certifikátu

Ev.č. BAL-50-05-2018

10 500,00 CZK Desettisícpětset

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Troubky

08.06.2018

Příkazní smlouva

BF/TDI/2018/03/DK

Neuvedeno

B&F int. s.r.o.

Obec Troubky

28.05.2018

Smlouva o zpracování osobních údajů

bez čísla

Neuvedeno

KONZULTA Brno, a.s.

Obec Troubky

28.05.2018

Smlouva o zpracování osobních údajů

bez čísla

Neuvedeno

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Troubky

25.05.2018

Smlouva o dílo

č. 02/03/2018

54 240,70 CZK Padesáttisícdvěstěčtyřicetkorun,sedmdesáthaléřů

Obec Troubky

BJM Přerov s.r.o.

21.05.2018

Příkazní smlouva

neuvedeno

25 000,00 CZK Dvacetpěttisíckorun

STILT PROJECTS s.r.o.

Obec Troubky

18.05.2018

Smlouva o technické podpoře informačního systému MUNIS a dalších produktů společnosti Triada

bez čísla

Neuvedeno

Triada, spol. s.r.o.

Obec Troubky

15.05.2018

Smlouva o dílo

20180413

116 160,00 CZK

ATELIÉR VRBÍK s.r.o. - Architektonická kancelář

Obec Troubky

04.05.2018

Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů

bez čísla

Neuvedeno

SMS-služby s.r.o.

Obec Troubky

03.05.2018

Smlouva

HS 128 60 001L

490 000,00 CZK

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Obec Troubky

19.04.2018

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

bez čísla

Neuvedeno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Obec Troubky

13.04.2018

Smlouva o reklamě v rámci mediálního partnerství

2018LA021M99

Neuvedeno

Radio Haná, s.r.o.

Obec Troubky

13.04.2018

Smlouva o dílo

bez čísla

220 000,00 CZK dvě sta dvacet osm tisíc korun českých

Ing. Radomír Kopec

Obec Troubky

09.04.2018

Smlouva o zajištění hudebního vystoupení

1/2018

23 000,00 CZK dvacet tři tisíc korun českýc

Bludověnka

Obec Troubky

29.03.2018

Smlouva na převod práv a povinností vyplývajících z přípravy a samotné realizace projektu "Rekonstrukce a rozšíření víceúčelového sportovního hřiště Na Dolách"

bez čísla

Neuvedeno

TJ Sokol Troubky

Obec Troubky

22.03.2018

Smlouva o dílo č. 02/03/2018

02/03ú2018

339 441,00 CZK Třistatřicetdevěttisícčtyřistačtyřicetjedna

Obec Troubky

BJM Přerov s.r.o.

16.03.2018

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

VPI/MS/2018/00022

Neuvedeno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Obec Troubky

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka: