#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Smlouvy

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
18.05.2018

Smlouva o technické podpoře informačního systému MUNIS a dalších produktů společnosti Triada

bez čísla

Neuvedeno

Triada, spol. s.r.o.

Obec Troubky

15.05.2018

Smlouva o dílo

20180413

116 160,00 CZK

ATELIÉR VRBÍK s.r.o. - Architektonická kancelář

Obec Troubky

04.05.2018

Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů

bez čísla

Neuvedeno

SMS-služby s.r.o.

Obec Troubky

03.05.2018

Smlouva

HS 128 60 001L

490 000,00 CZK

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Obec Troubky

19.04.2018

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

bez čísla

Neuvedeno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Obec Troubky

13.04.2018

Smlouva o reklamě v rámci mediálního partnerství

2018LA021M99

Neuvedeno

Radio Haná, s.r.o.

Obec Troubky

13.04.2018

Smlouva o dílo

bez čísla

220 000,00 CZK dvě sta dvacet osm tisíc korun českých

Ing. Radomír Kopec

Obec Troubky

09.04.2018

Smlouva o zajištění hudebního vystoupení

1/2018

23 000,00 CZK dvacet tři tisíc korun českýc

Bludověnka

Obec Troubky

29.03.2018

Smlouva na převod práv a povinností vyplývajících z přípravy a samotné realizace projektu "Rekonstrukce a rozšíření víceúčelového sportovního hřiště Na Dolách"

bez čísla

Neuvedeno

TJ Sokol Troubky

Obec Troubky

22.03.2018

Smlouva o dílo č. 02/03/2018

02/03ú2018

339 441,00 CZK Třistatřicetdevěttisícčtyřistačtyřicetjedna

Obec Troubky

BJM Přerov s.r.o.

16.03.2018

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

VPI/MS/2018/00022

Neuvedeno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Obec Troubky

15.03.2018

Smlouva o spolupráci při výběru dodavatele

bez čísla

Neuvedeno

ENTERplex s.r.o.

Obec Troubky

15.03.2018

Smlouva o provozu internetových stránek

SOP-01-01-2018

4 900,00 CZK

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Troubky

15.03.2018

Smlouva o vytvoření internetových stránek

SOD-01-01-2018

19 900,00 CZK

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Troubky

02.03.2018

Smlouva o dílo.

č. 5/2018

50 000,00 CZK Padesáttisíckorun

Obec Troubky

Ondřej KUBA

02.03.2018

Smlouva o dílo č. 4/2018.

č. 4/2018

95 000,00 CZK Devadesátpěttisíckorun

Obec Troubky

Ondřej KUBA

27.02.2018

Dodatek č. 3 k licenční smlouvě 1969/2008 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat.

Dodatek č. 3 k licenční smlouvě 1969/2008

8 518,40 CZK Osmtisícpětsetosmnáctkorunčtyřicethaléřů.

Obec Troubky

GEPRO spol. s. r.o.

27.02.2018

Dodatek č. 8520044/01 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstranění odpadu.

Dodatek č. 8520044/01 ke Smlouvě o sběru, přepravě

Neuvedeno

Obec Troubky

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

27.02.2018

Smlouva o dílo č. 2/2018

Smlouva o dílo č. 2/2018

555 565,00 CZK Pětsetpadesátpěttisícpštsetšedesátpět.

Obec Troubky

Požární technika KOMET s.r.o.

19.02.2018

Smlouva o dílo

BFP/PD/2018/03/DK

68 000,00 CZK šedesát osm tisíc korun českých

B&F projekce s.r.o.

Obec Troubky

19.02.2018

Smlouva o dílo

BFP/PD/2018/02/DK

74 000,00 CZK seddesát čtyři tisíce korun českých

B&F projekce s.r.o.

Obec Troubky

01.02.2018

Smlouva o poskytování služeb

SE070080235

Neuvedeno

CENTROPOL ENERGY, a.s.

Obec Troubky

15.12.2017

Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 11.10.2007

1

Neuvedeno

ELEKTROWIN a.s.

Obec Troubky

15.12.2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě

P/2017/001

Neuvedeno

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy z.s.p.o.

Obec Troubky

14.12.2017

Dodatek č. 1 k smoluvě o dílo.

Dodatek č. 1 k smoluvě o dílo.

Neuvedeno

Střední Haná o.p.s.

Obec Troubky

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka: