#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Smlouvy

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
03.01.2019

Smlouva o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě

GB20184S006

Neuvedeno

GB-geodezie, spol. s.r.o.

Obec Troubky

03.01.2019

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky č.: 4000220887

bez čísla

Neuvedeno

GridServices s.r.o.

Obec Troubky

13.12.2018

Rámcová kupní smlouva

bez čísla

Neuvedeno

OL-STEEL CZE s.r.o.

Obec Troubky

05.12.2018

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IE-12-8005495/008.

bez čísla

1 900,00 CZK Jedentisícdevětset

ČEZ Distribuce, a.s.

Obec Troubky

04.12.2018

Servisní smlouva č. 490180702 programového vybavení SMLOUVY

Servisní smlouva č. 490180702

14 000,00 CZK Čtrnácttisíc

ATLAS consulting spol. s r.o.

Obec Troubky

07.11.2018

Licenční smlouva o veřejném provozování.

Licenční smlouva o veřejnéjm provozování VP 2018 1

1 975,00 CZK Jedentisícdevětsetsedmdesátpětkorun

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

Obec Troubky

07.11.2018

Autorská smlouva

018

8 200,00 CZK Osmtisícdvěstěkorun

KLAUNIKA spol. s.r.o.

Obec Troubky

07.11.2018

Smlouva o bezúplatném převodu majetku

HSOL-1583-49/2018

Neuvedeno

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Obec Troubky

29.10.2018

Dodatek ke smlouvě o dílo

č. 1

Neuvedeno

ZAK PLUS - stavba s.r.o.

Obec Troubky

23.10.2018

Dodatek k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PRA-VZ-91/2018 ze dne 30.5.2018

č. 1

Neuvedeno

Úřad práce ČR

Obec Troubky

09.10.2018

Smlouva o zřízení služebnosti

bez čísla

100,00 CZK Jedno sto korun

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Obec Troubky

27.09.2018

Dodavatelsko-odběratelská smlouva

Dodavatelsko-odběratelská smlouva

Neuvedeno

Troubecká hospodářská a.s.

Obec Troubky

27.09.2018

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.6.2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Neuvedeno

F.R.Z. agency s.r.o.

Obec Troubky

11.09.2018

Smlouva o poskytnutí dotace

bez čísla

1 200 000,00 CZK jedenmiliondvěstětisíc

Olomoucký kraj

Obec Troubky

11.09.2018

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

20478

Neuvedeno

Ing. Josef Kolář - PRINS

Obec Troubky

10.09.2018

Smlouva o dílo a Obchodní podmínky

6/2018

4 957 388,00 CZK Čtyřimilionydevětsetpadesátsedmtisíctřistaosmdesátosm

sport cité + s.r.o.

Obec Troubky

07.09.2018

Smlouva o dílo

20180815

Neuvedeno

ATELIÉR VRBÍK s.r.o. - Architektonická kancelář

Obec Troubky

05.09.2018

Smlouva o dílo

10/2018

Neuvedeno

ZEMSTAV RÉZNER s.r.o.

Obec Troubky

22.08.2018

Smlouva o dílo

20478

138 508,00 CZK Jednostotřicetosmtisícpětsetosmkorun

Ing. Josef Kolář - PRINS

Obec Troubky

13.08.2018

Smlouva o dílo

9/2018

126 097,69 CZK jedno sto dvacet šest tisíc devadesát sedm korun českých a šedesát osm haléřů

ZAK PLUS - stavba s.r.o.

Obec Troubky

13.08.2018

Smlouva o dílo

8/2018

80 305,14 CZK osmdesát tisíc tři sta pět korun český ch a čtrnáct haléřů

ZAK PLUS - stavba s.r.o.

Obec Troubky

06.08.2018

Příkazní smlouva

48/2018

Neuvedeno

BM asistent s.r.o.

Obec Troubky

06.08.2018

Příkazní smlouva

33/2018

Neuvedeno

BM asistent s.r.o.

Obec Troubky

06.08.2018

Smlouva o dílo

17/2018

Neuvedeno

BM asistent s.r.o.

Obec Troubky

06.08.2018

Smlouva o dílo

16/2018

Neuvedeno

BM asistent s.r.o.

Obec Troubky

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka: