#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Smlouvy

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
18.10.2019

Smlouva

číslo 151 185

Neuvedeno

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Obec Troubky

09.10.2019

Smlouva o zpracování osobních údajů

bez čísla

Neuvedeno

ista Česká republika s.r.o.

Obec Troubky

09.10.2019

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby .

č. SoBNS VB IE 128007081/008

Neuvedeno

ČEZ Distribuce, a.s.

Obec Troubky

20.09.2019

Smlouva o dílo

bez č.

110 000,00 CZK jednostodesettisíc

ENVIPARTNER, s.r.o.

Obec Troubky

16.09.2019

Smlouva kupní

bez čísla

85 000,00 CZK Osmdesát pět tisíc korun českých

Asker Market s.r.o.

Obec Troubky

20.08.2019

Smlouva o dílo

Bez čísla

1 229 745,00 CZK jeden milion dvě stě dvacet devět tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých

František Král Klempířství-Pokrývačství

Obec Troubky

19.08.2019

Dohoda o náhradě škod na zemědělských kulturách a pozemcích způsobených při opravách a výstavbě plynárenského zařízení

REA/2019/08

Neuvedeno

Innogy Gas Storage, s.r.o.

Obec Troubky

08.08.2019

Smlouva o dílo

25/2019

Neuvedeno

SISKO spol. s r.o.

Obec Troubky

07.08.2019

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

bez čísla

111 320,00 CZK

SALIP PROJEKT s.r.o.

Obec Troubky

05.08.2019

Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 29.6.2017

2

Neuvedeno

F.R.Z. agency s.r.o.

Obec Troubky

05.08.2019

Darovací smlouva

2019/03499/OSR/DSM

Neuvedeno

Olomoucký kraj

Obec Troubky

05.08.2019

Smlouva o provedení kulturního vystoupení

bez čísla

6 500,00 CZK šest tisíc korun českých

Moravská Veselka z.s.

Obec Troubky

30.07.2019

Smlouva o zapojení se do projektu "ZELENÁ OBEC"

ZO-0866

Neuvedeno

REMA Systém, a.s.

Obec Troubky

18.07.2019

Smlouva o dílo

bez čísla

Neuvedeno

IMJ stavby s.r.o.

Obec Troubky

15.07.2019

Smlouva o užití Ortofota ČR

20190617

Neuvedeno

Zeměměřický úřad

Obec Troubky

15.07.2019

Dodatek k licenční smlouvě 1969/2008

4

Neuvedeno

GEPRO spol. s. r.o.

Obec Troubky

15.07.2019

Smlouva o náhradní výsadbě

IE-12-8005524/NV/001

Neuvedeno

ČEZ Distribuce, a.s.

Obec Troubky

12.07.2019

Příkazní smlouva

BFP/TDI/2019/04/DK

Neuvedeno

B&F projekce s.r.o.

Obec Troubky

12.07.2019

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

BFP/TDI/2019/02/DK

Neuvedeno

B&F projekce s.r.o.

Obec Troubky

03.07.2019

Smlouva o dílo

22/2019

374 355,00 CZK tři sta sedmdesát čtyři tisíc tři sta padesát pět korun českých

GALVA TRANS, s.r.o.

Obec Troubky

26.06.2019

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby

IE-12-8005524/BVB/001

Neuvedeno

ČEZ Distribuce, a.s.

Obec Troubky

19.06.2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

BFP/PD/2019/01/DK

Neuvedeno

B&F projekce s.r.o.

Obec Troubky

19.06.2019

Příkazní smlouva

BFP/TDI/2019/02/DK

Neuvedeno

B&F projekce s.r.o.

Obec Troubky

19.06.2019

Příkazní smlouva

BFP/TDI/2019/01/DK

Neuvedeno

B&F projekce s.r.o.

Obec Troubky

19.06.2019

Smlouva o zajištění uměleckého výkonu

bez čísla

Neuvedeno

Slovácka dechová hudba SADOVANKA

Obec Troubky

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka: