#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Smlouvy

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
06.05.2019

Servisní smlouva programového vybavení

490191029

Neuvedeno

ATLAS consulting spol. s r.o.

Obec Troubky

06.05.2019

Smlouva o dodávce doplňku k programovému vybavení CODEXIS GREEN

493190497

Neuvedeno

ATLAS consulting spol. s r.o.

Obec Troubky

06.05.2019

Smlouva o dílo

1/2019

Neuvedeno

Tritius Solutions a.s.

Obec Troubky

28.03.2019

Darovací smlouva

bez čísla

4 000,00 CZK čtyři tisíce korun českých

TJ Sokol Troubky

Obec Troubky

12.03.2019

Darovací smlouva

bez čísla

Neuvedeno

Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s.

Obec Troubky

05.03.2019

Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 1249

č. 1

Neuvedeno

TJ Sokol Troubky

Obec Troubky

05.03.2019

Darovací smlouva

bez čísla

Neuvedeno

Jitka Bláhová

Obec Troubky

27.02.2019

Smlouva o bezúplatném převodu majetku

bez čísla

Neuvedeno

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Obec Troubky

27.02.2019

Smlouva o spolupráci při výběru dodavatele

bez čísla

Neuvedeno

ENTERplex s.r.o.

Obec Troubky

11.02.2019

Rámcová smlouva

4 RV 000/2019

Neuvedeno

ista Česká republika s.r.o.

Obec Troubky

07.02.2019

Smlouva o dílo

2/2019

Neuvedeno

Ondřej KUBA

Obec Troubky

07.02.2019

Smlouva o dílo

1/2019

Neuvedeno

Ondřej KUBA

Obec Troubky

06.02.2019

Příkazní smlouva

VŘ01/2019

Neuvedeno

Vita Aqua s.r.o.

Obec Troubky

05.02.2019

Dodatek č.3 ke smlouvě

3

Neuvedeno

BIOPAS spol. s.r.o.

Obec Troubky

03.01.2019

Smlouva o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě

GB20184S006

Neuvedeno

GB-geodezie, spol. s.r.o.

Obec Troubky

03.01.2019

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky č.: 4000220887

bez čísla

Neuvedeno

GridServices s.r.o.

Obec Troubky

13.12.2018

Rámcová kupní smlouva

bez čísla

Neuvedeno

OL-STEEL CZE s.r.o.

Obec Troubky

05.12.2018

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IE-12-8005495/008.

bez čísla

1 900,00 CZK Jedentisícdevětset

ČEZ Distribuce, a.s.

Obec Troubky

04.12.2018

Servisní smlouva č. 490180702 programového vybavení SMLOUVY

Servisní smlouva č. 490180702

14 000,00 CZK Čtrnácttisíc

ATLAS consulting spol. s r.o.

Obec Troubky

07.11.2018

Licenční smlouva o veřejném provozování.

Licenční smlouva o veřejnéjm provozování VP 2018 1

1 975,00 CZK Jedentisícdevětsetsedmdesátpětkorun

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

Obec Troubky

07.11.2018

Autorská smlouva

018

8 200,00 CZK Osmtisícdvěstěkorun

KLAUNIKA spol. s.r.o.

Obec Troubky

07.11.2018

Smlouva o bezúplatném převodu majetku

HSOL-1583-49/2018

Neuvedeno

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Obec Troubky

29.10.2018

Dodatek ke smlouvě o dílo

č. 1

Neuvedeno

ZAK PLUS - stavba s.r.o.

Obec Troubky

23.10.2018

Dodatek k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PRA-VZ-91/2018 ze dne 30.5.2018

č. 1

Neuvedeno

Úřad práce ČR

Obec Troubky

09.10.2018

Smlouva o zřízení služebnosti

bez čísla

100,00 CZK Jedno sto korun

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Obec Troubky

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka: